Blåmerkede stier i Odalen

Det er mange utmarkslag og privatpersoner som gjør en betydelig innsats for å merke og holde vedlike stiene i Odalen. Stiene som er beskrevet i UT.no dekker kun de stiene som er merket i henhold til DNT nasjonale merkestandard og som DNT Odal har tatt et ansvar for å vedlikeholde.  

På skogsstier i Odalen
På skogsstier i Odalen Foto: Ine Gulbæk