Om DNT OdAL

DNT Odal dekker de to Odalskommunene Nord-Odal og Sør-Odal. Vi arbeider aktivt i lokalmiljøet for fremme av friluftslivet gjennom å rydde og merke stier, bidra til oppdaterte og vedlikeholdte sti-/og løypekart, samt ved å arrangere fellesturer. DNT Odal har over 500 medlemmer.

DNT Odal ble stiftet i 2002 som et lokallag av Finnskogen Turistforening (FT),  da under navnet Odal Turlag. 1. januar 2007 ble turlaget tatt opp i DNT som en selvstendig medlemsforening. Årsmøtet 10.3.2016 vedtok å bytte navn til DNT Odal

E-post:

odal@dnt.no

Facebook:

Følg oss på Facebook

Tlf:

913 49 961

Postadresse:

DNT Odal, Nord-Odalsvegen 1762, 2120 Sagstua

Besøksadresse:

Sport 1, Ødgardsveien 11, 2100 Skarnes

Fonøyde på toppen av Søndre Sulhø i Gausdal Vestfjell
Fonøyde på toppen av Søndre Sulhø i Gausdal Vestfjell Foto: Beathe Nergaard

Barnas Turlag

 arrangerer tur ca en gang i måneden, vekselvis i Nord-Odal og Sør-Odal. Av og til reiser vi lenger vekk eller har overnattingsturer i nærmiljøet. Passer ikke turen for hele aldersgruppen, står det omtalt. Dette er turer barn og voksne gjør sammen, samtidig som barna treffer andre. Da er det ofte mye lettere med motivasjonen også, og så er det artig å bli kjent med noen nye!

Ungdomsgruppa

 har oftere overnattingsturer enn dagsturer. Det kan være i nærmiljøet eller for eksempel på fjellet. Noen ganger kan det for eksempel være en klatrekveld ute eller inne. Det stilles ikke store krav verken til fysisk form eller utstyr, men godt humør er bra å ha!

«Turgruppa»

 er resten av turene våre. Oftest er deltakerne voksne, men alt etter hva slags tur det er, er det åpent for store barn og ungdom også. Bruk sunn fornuft, eller spør oss. Vi har mest dags- eller kveldsturer i nærmiljøet i sommerhalvåret, vekselvis i Nord-Odal og Sør-Odal. Vi jobber for å utvide tilbudet til denne gruppen, men trenger flere turledere. Er det noe du kunne tenke deg å være, ta

kontakt med oss!