Hyttene våre

Priser

Priser

Medlem

(voksen)

Medlem (barn/ungdom)

Ikke-medlem (voksen)

Ikke-medlem

(barn/ungdom)

Losji inkl brensel/propan

100,-

Gratis

250,-

100,-

Dagsbesøk

Gratis

Gratis

50,-

25,-


DNT Odal har følgende hytter som er låst med standard DNT Nøkkel

Bergersætra

Karterud

Bruk hyttene 

Bruk hyttene til dagstursbesøk eller overnatting. 


Leder av hytteutvalget -  Knut Lysell, tlf. 95 20 31 68