DNT Odal er vårt nye navn

Årsmøtet, 10.mars 2016, vedtok navneendring fra Odal Turlag til DNT Odal

Ved å endre navn til DNT Odal marker vi også en sterkere tilhørighet til DNT familien. Vi skal fortsatt:

- Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv,  og der igjennom bidra til forbedret folkehelse.
- Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper.  
- Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i og rundt Odalen.
- Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner. 

Deler av det nye styret.f.v Hjalmar Nergaard (leder) , Heidi Andreassen (nestleder), Rolf Wølner (styremedlem), Margaret Ramstad (styremedlem), Anne Kristine Evenrud (kasserer)
Deler av det nye styret.f.v Hjalmar Nergaard (leder) , Heidi Andreassen (nestleder), Rolf Wølner (styremedlem), Margaret Ramstad (styremedlem), Anne Kristine Evenrud (kasserer) Foto: DNT Odal

Nytt styre ble valg:

Hjalmar Nergaard, leder

Heidi Andreassen, nestleder
Anne Kristine Evenrud, kasserer

Ine Gulbæk, Sekretær

Rolf Wølner, styremedlem

Margaret Ramstad, styremedlem 

Ida Annerløv, styremedlem

Jenny Tinglum, Barnas Turlag (leder)

Sondre Skjerven, UNG (leder)

Dette tror vi blir et godt fungerende styre og har samtidig rekordstor oppslutning i Barnas Turlag og av engasjerte ungdommer.

Pr. 10.3.2016 er det 517 medlemmer i DNT Odal, og det er stadig plass til flere, meld deg inn her: https://odal.dnt.no/medlemskap/

Skrevet av Hjalmar Nergaard 11. mars 2016