Gapahuk til Mangsethøgda

Materialer til gapahuk på Mangsethøgda er kjørt opp i dag.       

Grunneier Anders Moss og Rolf Wølner kjørte opp matrialer til gapahuk til Mangsethøgda i dag. Gapahuken er laget på fengslet i Nord-Odal og vil bli satt opp av de innsatte. Fra gapahuken vil det bli flott utsikt mot vest.

Skrevet av Knut Lysell 12. februar 2016