Turstikartet over DNT-stiene i Nord-Odal er lagt ut for salg

Turstikartet over de ulike DNT-stiene i Nord-Odal er lagt ut for salg hos Esso Sandberg, Sand og Sport 1, Skarnes. Det er et hendig kart i A3-format i fersterka papirkvalitet. 

Turstikartet inneholder flere småkart over stisystemet rundt:

  • Bjerten
  • Sand
  • Skolevegen
  • Orrkjølen
  • Flyktningeruta

Da er det bare å sette seg ned med kartet, planlegge turer og legge i veg.

Kartet vil koste kr 100,-.

DNT ODAL ønsker dere GOD TUR 

Turkart fra DNT Odal
Turkart fra DNT Odal Foto: Unni Høiberg